Testirao sam život i naučio šta uspeva u mom slučaju. - Činija Citata

Testirao sam život i naučio šta uspeva u mom slučaju.


testirao-sam-ivot-i-nauio-uspeva-u-mom-sluaju
džo namattestiraosamživotnaučiotauspevamomslučajutestirao samsam životživot ii naučionaučio štašta uspevauspeva uu mommom slučajutestirao sam životsam život iživot i naučioi naučio štanaučio šta uspevašta uspeva uuspeva u momu mom slučajutestirao sam život isam život i naučioživot i naučio štai naučio šta uspevanaučio šta uspeva ušta uspeva u momuspeva u mom slučajutestirao sam život i naučiosam život i naučio štaživot i naučio šta uspevai naučio šta uspeva unaučio šta uspeva u momšta uspeva u mom slučaju

Prijateljstvo nije nešto što učiš u školi. Međutim, ukoliko nisi naučio šta prijateljstvo znači, onda stvarno nisi ništa naučio.Bio sam pomalo uzbuđen kada sam išao u zatvor po prvi put, te sam naučio i nešto izvrsnih dijaloga.Sve što sam o životu naučio može se svesti na tri riječi: život ide dalje.Sve što sam naučio kao glumac sam i primenio kao pisac.U svakom slučaju, bolje je gledati život u pozorišnom komadu, neko gledati pozorišni komad u životu.U svakom slučaju, bolje je gledati život u pozorišnom komadu, nego gledati pozorišni komad u životu.