Telesno obrazovanje treba da je jednako sa umnim obrazovanjem.


telesno-obrazovanje-treba-da-jednako-umnim-obrazovanjem
sokrattelesnoobrazovanjetrebadajednakoumnimobrazovanjemtelesno obrazovanjeobrazovanje trebatreba dada jeje jednakojednako sasa umnimumnim obrazovanjemtelesno obrazovanje trebaobrazovanje treba datreba da jeda je jednakoje jednako sajednako sa umnimsa umnim obrazovanjemtelesno obrazovanje treba daobrazovanje treba da jetreba da je jednakoda je jednako saje jednako sa umnimjednako sa umnim obrazovanjemtelesno obrazovanje treba da jeobrazovanje treba da je jednakotreba da je jednako sada je jednako sa umnimje jednako sa umnim obrazovanjem

Pad sa trećeg sprata jednako je poguban kao i pad sa stotog. Ako već treba da padnem, neka to bude sa što veće visine.Tajna uspeha leži u investiranju u obrazovanje, kao što to rade u razvijenim zemljama. Dakle, ne prvo u tehnologiju i mašine. To dolazi kasnije, sa obučenim i obrazovanim ljudima. S obzirom na to da mi kasnimo sa reformama, jedini način da nadomestimo taj nedostatak je nelinearni, skokovit razvoj, a baza za to je obrazovanje. Edukacija, trening, znanje osnovni su pokretači razvoja.Formalno obrazovanje će vam omogućiti normalan život. Samostalno obrazovanje će vam doneti bogatstvo.Pre braka, devojka treba da vodi ljubav sa muškarcem da bi ga zadržala. U braku, treba da ga zadrži da bi vodila ljubav sa njim.Kroz život treba prolaziti sa osmehom stjuardese koja zna da sa avionom nešto nije u redu.Kroz život treba prolaziti sa osmehom stjuardese koja zna da sa avionom neÅ¡to nije u redu.