Telesni brak je samo simbol duhovnog braka. U telesnom braku prvo pristupaju radosti pa onda gorčine, dok u duhovnom prvo gorčine pa radosti.


telesni-brak-samo-simbol-duhovnog-braka-u-telesnom-braku-prvo-pristupaju-radosti-pa-onda-gorine-dok-u-duhovnom-prvo-gorine-pa-radosti
nikolaj velimirovićtelesnibraksamosimbolduhovnogbrakatelesnombrakuprvopristupajuradostipaondagorčinedokduhovnomgorčineradostitelesni brakbrak jeje samosamo simbolsimbol duhovnogduhovnog brakau telesnomtelesnom brakubraku prvoprvo pristupajupristupaju radostiradosti papa ondaonda gorčinedok uu duhovnomduhovnom prvoprvo gorčinegorčine papa radostitelesni brak jebrak je samoje samo simbolsamo simbol duhovnogsimbol duhovnog brakau telesnom brakutelesnom braku prvobraku prvo pristupajuprvo pristupaju radostipristupaju radosti paradosti pa ondapa onda gorčinedok u duhovnomu duhovnom prvoduhovnom prvo gorčineprvo gorčine pagorčine pa radostitelesni brak je samobrak je samo simbolje samo simbol duhovnogsamo simbol duhovnog brakau telesnom braku prvotelesnom braku prvo pristupajubraku prvo pristupaju radostiprvo pristupaju radosti papristupaju radosti pa ondaradosti pa onda gorčinedok u duhovnom prvou duhovnom prvo gorčineduhovnom prvo gorčine paprvo gorčine pa radostitelesni brak je samo simbolbrak je samo simbol duhovnogje samo simbol duhovnog brakau telesnom braku prvo pristupajutelesnom braku prvo pristupaju radostibraku prvo pristupaju radosti paprvo pristupaju radosti pa ondapristupaju radosti pa onda gorčinedok u duhovnom prvo gorčineu duhovnom prvo gorčine paduhovnom prvo gorčine pa radosti

Ratnici pobednici prvo pobede pa onda idu u rat, dok ratnici gubitnici prvo idu u rat pa onda teže da izbegnu poraz.Na pozornici se prvo digne zavesa pa se tada odigrava drama. U životu to drugačije biva: prvo se odigra drama pa se onda podigne zavesa.Intenzivna, neočekivana patnja prolazi brže od patnje koja je naizgled podnošljiva. Ova patnja traje godinama i da i ne primjetimo izjeda nam dušu, dok jednog dana ne postanemo nesposobni da se oslobodimo gorčine koja nas onda prati do kraja života.Postoji jedan jutarnji čas posle svake neprospavane noći kada se dodirne samo dno greha. To je onaj trenutak kada se na usnama osećaju posledice duhovitih dosetki, a u grlu skrama gorčine od ludorija i ispovesti, da ne govorimo o grižoj savesti dok se gleda pošteni narod kako upravo odlazi na posao.Žena može postati prijatelj muškarcu samo ovim redom: prvo poznanica, zatim ljubavnica, pa tek onda prijatelj.I život i smrt, i budnost i san, i mladost i starost, ostaje u nama kao jedno, ujedinjeno, jer je prvo, promenivši se, postalo drugo, a kad se ono drugo promijeni, ostaje prvo.