Teško siromahu, a dvaput gore bogatašu.


teko-siromahu-a-dvaput-gore-bogatau
lav tolstojtekosiromahudvaputgorebogatauteško siromahudvaput goregore bogatašua dvaput goredvaput gore bogatašua dvaput gore bogatašu

Blago siromahu bez gorčine i bogatašu bez oholosti.Jedino siromahu hleb ne pada na stranu sa puterom.Jednom kada probaš leteti, hodaćeš zemljom sa očima okrenutim ka nebu, zato što si gore bio i zato što se gore želiš vratiti.Teško je kada živiš za dan koji ne znaš kada će doći, za dan kada ćeš je ponovo videti. Teško je, kada si sam i nedostaje ti glas, lice, dodir, osmeh, kada ti nedostaje biće koje je tvoja bolja polovina. Teško je prijatelji. Želim vam da nikad to ne iskusite, jer taj bol prijatelji, nije za ljude.Ako siromah zavidi bogatašu, onda nije ništa bolji od njega.Razmisli dvaput pre nego prijatelja opteretiš tajnom.