Teško siromahu, a dvaput gore bogatašu.


teko-siromahu-a-dvaput-gore-bogatau
lav tolstojtekosiromahudvaputgorebogatauteško siromahudvaput goregore bogatašua dvaput goredvaput gore bogatašua dvaput gore bogatašu

Blago siromahu bez gorčine i bogatašu bez oholosti.Što bi gore sad je dolje, a što bi dolje sad je gore.Jednom kada probaš leteti, hodaćeš zemljom sa očima okrenutim ka nebu, zato što si gore bio i zato što se gore želiš vratiti.Od zla gore, a od dobra bolje nema.Jedino siromahu hleb ne pada na stranu sa puterom.Ako siromah zavidi bogatašu, onda nije ništa bolji od njega.