Teško je podneti neuspeh, ali još teže nikada ne pokušati uspeti. - Činija Citata

Teško je podneti neuspeh, ali još teže nikada ne pokušati uspeti.


teko-podneti-neuspeh-ali-jo-tee-nikada-ne-pokuati-uspeti
elenor ruzvelttekopodnetineuspehalijoteženikadanepokuatiuspetiteško jeje podnetipodneti neuspehali jošjoš težeteže nikadanikada nene pokušatipokušati uspetiteško je podnetije podneti neuspehali još težejoš teže nikadateže nikada nenikada ne pokušatine pokušati uspetiteško je podneti neuspehali još teže nikadajoš teže nikada neteže nikada ne pokušatinikada ne pokušati uspetiali još teže nikada nejoš teže nikada ne pokušatiteže nikada ne pokušati uspeti

Teško je bolovati, ali još teže nad bolešću sedeti.Teško je trpeti glad, ali još teže je napraviti sam sebi da jedeš!Teško je voleti još teže ne voleti a najteže naći voljenog koji te voli.Teško se budim, a još teže prestajem da sanjam.Teško je voleti, još teže ne voleti, a najteže je naći voljenog koji te voli.koliko god se trudio nikada neces uspeti,potrebno je samo malo da bi moju ljubav dobiti,ne krivi sebe jer neces uspeti mene nikad neces osvoiti:-(…