Teško je biti pod vlašću gorega od sebe.


teko-biti-pod-vlau-gorega-od-sebe
demokrittekobitipodvlaćugoregaodsebeteško jeje bitibiti podpod vlašćuvlašću goregagorega odod sebeteško je bitije biti podbiti pod vlašćupod vlašću goregavlašću gorega odgorega od sebeteško je biti podje biti pod vlašćubiti pod vlašću goregapod vlašću gorega odvlašću gorega od sebeteško je biti pod vlašćuje biti pod vlašću goregabiti pod vlašću gorega odpod vlašću gorega od sebe

Teško nogama pod mahnitom glavom.Teško je samog sebe upoznati.Teško je biti ja, i ja jedva uspevam xDMorate biti sigurni u sebe. Ukoliko niste, onda ćete biti neodlučni, defanzivni, a tu će biti mnogo stvari koje će raditi protiv vas.Teško je kada živiš za dan koji ne znaš kada će doći, za dan kada ćeš je ponovo videti. Teško je, kada si sam i nedostaje ti glas, lice, dodir, osmeh, kada ti nedostaje biće koje je tvoja bolja polovina. Teško je prijatelji. Želim vam da nikad to ne iskusite, jer taj bol prijatelji, nije za ljude.Ljudi koji pod, pod urgencijom novih saznanja, svoja mišljenja nisu kadri da menjaju, nemaju mnogo uslova i razloga ni da ih imaju.