Tebi, o, gluposti ljudska, udaram himnu o bubanj, (…) Danas paseš ko krava nad grobom glupe Evrope, ne umijući drugo nego mahati repom. - Činija Citata

Tebi, o, gluposti ljudska, udaram himnu o bubanj, (…) Danas paseš ko krava nad grobom glupe Evrope, ne umijući drugo nego mahati repom.


tebi-o-gluposti-ljudska-udaram-himnu-o-bubanj-danas-pase-ko-krava-nad-grobom-glupe-evrope-ne-umijui-drugo-nego-mahati-repom
miroslav krlezatebiglupostiljudskaudaramhimnububanjdanaspasekokravanadgrobomglupeevropeneumijućidrugonegomahatirepomgluposti ljudskaudaram himnuhimnu oo bubanj(…) danasdanas pasešpaseš koko kravakrava nadnad grobomgrobom glupeglupe evropene umijućiumijući drugodrugo negonego mahatimahati repomudaram himnu ohimnu o bubanj(…) danas pasešdanas paseš kopaseš ko kravako krava nadkrava nad grobomnad grobom glupegrobom glupe evropene umijući drugoumijući drugo negodrugo nego mahatinego mahati repomudaram himnu o bubanj(…) danas paseš kodanas paseš ko kravapaseš ko krava nadko krava nad grobomkrava nad grobom glupenad grobom glupe evropene umijući drugo negoumijući drugo nego mahatidrugo nego mahati repom(…) danas paseš ko kravadanas paseš ko krava nadpaseš ko krava nad grobomko krava nad grobom glupekrava nad grobom glupe evropene umijući drugo nego mahatiumijući drugo nego mahati repom

Kudikamo je bolje znati o svakoj stvari ponešto nego o jednoj sve.O tri predmeta ne žuri da govoriš: o Bogu – dok ne utvrdiš veru u Njega, o tuđem grehu – dok se ne setiš svoga, i o sutrašnjem danu – dok ne svane!Ovo je čuvena Isinbajeva, Jelena, o kojoj je svojevremeno, ali ne o njoj, već o nekoj drugoj pisao Ivo Andrić.Mnogo više možete reći o osobi na osnovu onoga što govori o drugima, nego na osnovu onoga što drugi govore o njoj.Prava ljubav razmišlja o trenutku i o večnosti, ali nikada o trajanju.Prava ljubav razmišlja o trenutku i o vječnosti, ali nikada o trajanju.