Tačno, Zemlja je kolevka čovečanstva, ali čovek ne može zauvek ostati u kolevci. Sunčev sistem će biti naše zabavište.


tano-zemlja-kolevka-oveanstva-ali-ovek-ne-moe-zauvek-ostati-u-kolevci-sunev-sistem-e-biti-nae-zabavite
konstantin ciolkovskitačnozemljakolevkačovečanstvaaličoveknemožezauvekostatikolevcisunčevsistemćebitinaezabavitezemlja jeje kolevkakolevka čovečanstvaali čovekčovek nene možemože zauvekzauvek ostatiostati uu kolevcisunčev sistemsistem ćeće bitibiti našenaše zabavištezemlja je kolevkaje kolevka čovečanstvaali čovek nečovek ne možene može zauvekmože zauvek ostatizauvek ostati uostati u kolevcisunčev sistem ćesistem će bitiće biti našebiti naše zabavištezemlja je kolevka čovečanstvaali čovek ne možečovek ne može zauvekne može zauvek ostatimože zauvek ostati uzauvek ostati u kolevcisunčev sistem će bitisistem će biti našeće biti naše zabavišteali čovek ne može zauvekčovek ne može zauvek ostatine može zauvek ostati umože zauvek ostati u kolevcisunčev sistem će biti našesistem će biti naše zabavište

Mlad čovek koji želi ostati pravi ateist, ne može biti dovoljno oprezan pri izboru onoga što čita. Zamke se nalaze posvuda.Vreme hladi, vreme čini stvari jasnijim. Nijedan čovek ne može ostati nepromenjen nakon nekoliko sati.Ništa živ čovek ne može izgubiti što mu jedno proleće ne bi moglo povratiti, niti može biti čovek trajno nesrećan dok Bog daje da se duša leči zaboravom a zemlja obnavlja prolećem.Pravda je dobro celog čovečanstva. Najlepši rad čovečanstva je deljenje pravde.Samo dobar čovek može biti trajno srećan, dok rđav mora biti nesrećan.Zlo može zavesti čoveka, ali ne može postati čovek.