Tačno, Zemlja je kolevka čovečanstva, ali čovek ne može zauvek ostati u kolevci. Sunčev sistem će biti naše zabavište.


tano-zemlja-kolevka-oveanstva-ali-ovek-ne-moe-zauvek-ostati-u-kolevci-sunev-sistem-e-biti-nae-zabavite
konstantin ciolkovskitačnozemljakolevkačovečanstvaaličoveknemožezauvekostatikolevcisunčevsistemćebitinaezabavitezemlja jeje kolevkakolevka čovečanstvaali čovekčovek nene možemože zauvekzauvek ostatiostati uu kolevcisunčev sistemsistem ćeće bitibiti našenaše zabavištezemlja je kolevkaje kolevka čovečanstvaali čovek nečovek ne možene može zauvekmože zauvek ostatizauvek ostati uostati u kolevcisunčev sistem ćesistem će bitiće biti našebiti naše zabavištezemlja je kolevka čovečanstvaali čovek ne možečovek ne može zauvekne može zauvek ostatimože zauvek ostati uzauvek ostati u kolevcisunčev sistem će bitisistem će biti našeće biti naše zabavišteali čovek ne može zauvekčovek ne može zauvek ostatine može zauvek ostati umože zauvek ostati u kolevcisunčev sistem će biti našesistem će biti naše zabavište

Mlad čovek koji želi ostati pravi ateist, ne može biti dovoljno oprezan pri izboru onoga što čita. Zamke se nalaze posvuda.Kredit je sistem u kome osoba koja ne može da plati nađe drugu osobu koja ne može da plati koja će da garantira da on može da plati.Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.Vreme hladi, vreme čini stvari jasnijim. Nijedan čovek ne može ostati nepromenjen nakon nekoliko sati.Čovek je od oružja učinio svog boga. I kad oružje pobedi, čovek će ostati poražen.Ništa živ čovek ne može izgubiti što mu jedno proleće ne bi moglo povratiti, niti može biti čovek trajno nesrećan dok Bog daje da se duša leči zaboravom a zemlja obnavlja prolećem.