Tamo gde ljubav ili mržnja nisu u igri, žena igra prosečno.


tamo-gde-ljubav-ili-mrnja-nisu-u-igri-ena-igra-proseno
fridrih ničetamogdeljubavilimržnjanisuigriženaigraprosečnotamo gdegde ljubavljubav iliili mržnjamržnja nisunisu uu igrižena igraigra prosečnotamo gde ljubavgde ljubav ililjubav ili mržnjaili mržnja nisumržnja nisu unisu u igrižena igra prosečnotamo gde ljubav iligde ljubav ili mržnjaljubav ili mržnja nisuili mržnja nisu umržnja nisu u igritamo gde ljubav ili mržnjagde ljubav ili mržnja nisuljubav ili mržnja nisu uili mržnja nisu u igri

Žena nikad ne vidi jednog muškarca u celini, nego uvek u detalju: da lepo peva, ili lepo igra, ili lepo svira, ili se lepo oblači, ili se lepo ponaša, ili, najzad, da ima uspeha u društvu ili uspeha kod žena.Tamo gde postoji ljubav postoji život.Tamo gde blista površnost, mudri se na vreme povlače u svoje senke.Tamo gde ima poštovanja ima i straha, međutim tamo gde je strah ne mora uvek biti i poštovanja, jer sam strah ima daleko veći opseg od poštovanja.