Talenat pobeđuje na utakmicama, ali timski rad i inteligencija osvajaju šampionate. - Činija Citata

Talenat pobeđuje na utakmicama, ali timski rad i inteligencija osvajaju šampionate.


talenat-pobeuje-na-utakmicama-ali-timski-rad-i-inteligencija-osvajaju-ampionate
majkl džordantalenatpobeđujenautakmicamaalitimskiradinteligencijaosvajajuampionatetalenat pobeđujepobeđuje nana utakmicamaali timskitimski radrad ii inteligencijainteligencija osvajajuosvajaju šampionatetalenat pobeđuje napobeđuje na utakmicamaali timski radtimski rad irad i inteligencijai inteligencija osvajajuinteligencija osvajaju šampionatetalenat pobeđuje na utakmicamaali timski rad itimski rad i inteligencijarad i inteligencija osvajajui inteligencija osvajaju šampionateali timski rad i inteligencijatimski rad i inteligencija osvajajurad i inteligencija osvajaju šampionate

Istrajan rad sve pobeđuje.Uporan rad sve pobeđuje.Talentom se dobijaju utakmice, ali timskim radom i inteligencijom se osvajaju titule.Energija i upornost osvajaju sve stvari.Ukoliko uvek budeš stavljao ograničenja na ono što radiš, fizička ili bilo koja druga, ta ograničenja će se proširiti i na tvoj rad i tvoj život. Ne postoje ograničenja. Postoje samo nivoi na kojima ne smeš ostati, nego moraš nastaviti.Ako vas žena pobeđuje u tenisu, promenite sport. Ako vas žena pobeđuje u boksu, promenite ženu.