Tako i treba sanjati. U ograničenim količinama. Snovi su frka živa. Što ih više imaš, više ti ih ostane neostvarenih. To pouzdano znam. Imam i duplikata u svojoj kolekciji.


tako-i-treba-sanjati-u-ogranienim-koliinama-snovi-su-frka-iva-to-ih-vie-ima-vie-ti-ih-ostane-neostvarenih-to-pouzdano-znam-imam-i-duplikata-u-svojoj
Đorđe balaševićtakotrebasanjatiograničenimkoličinamasnovisufrkaživaŠtoihvieimatiostaneneostvarenihtopouzdanoznamimamduplikatasvojojkolekcijitako ii trebatreba sanjatiu ograničenimograničenim količinamasnovi susu frkafrka živaŠto ihih viševiše imašviše titi ihih ostaneostane neostvarenihpouzdano znamimam ii duplikataduplikata uu svojojsvojoj kolekcijitako i trebai treba sanjatiu ograničenim količinamasnovi su frkasu frka živaŠto ih višeih više imašviše ti ihti ih ostaneih ostane neostvarenihimam i duplikatai duplikata uduplikata u svojoju svojoj kolekciji

Što da izmišljam teme kada ih sam život u izobilju nudi i ljude kad ih posve dnevno promatram po ulicama i kafanama.Što da izmišljam teme kada ih sam život u izobilju nudi i ljude kad ih posve dnevno promatram po ulicama i kavanama.U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo.Tako je to sa lovom. Ne možeš je imati ni previše ni premalo. Nikad tako puno da je ne bi poželeo još, i nikad tako malo da ne bi moglo biti i manje. To pouzdano znam.Ako ne pomažeš roditelje dok su živi, šta ti vredi da im prinosiš žrtve onda kad ih više nema.Propustio sam više od 9,000 pogodaka u svojoj karijeri. Izgubio sam skoro 300 utakmica. Čak 26 puta mi je bilo povereno da osvojim poene za pobedu, a ja sam ih promašio. Padao sam iznova, iznova i iznova u životu. I zato sam uspeo!