Tajna je u sadašnjosti, ako obratiš pažnju na sadašnjost, možeš je poboljšati. A ako poboljšaš sadašnjost, biće bolje i ono što će ti se kasnije dogoditi.


tajna-u-sadanjosti-ako-obrati-panju-na-sadanjost-moe-poboljati-a-ako-pobolja-sadanjost-bie-bolje-i-ono-to-e-ti-se-kasnije-dogoditi
paulo koeljotajnasadanjostiakoobratipažnjunasadanjostmožepoboljatipoboljabićeboljeonotoćetisekasnijedogodititajna jeu sadašnjostiako obratišobratiš pažnjupažnju nana sadašnjostmožeš jeje poboljšatiako poboljšašpoboljšaš sadašnjostbiće boljebolje ii onoono štošto ćeće titi sese kasnijekasnije dogodititajna je uje u sadašnjostiako obratiš pažnjuobratiš pažnju napažnju na sadašnjostmožeš je poboljšatia ako poboljšašako poboljšaš sadašnjostbiće bolje ibolje i onoi ono štoono što ćešto će tiće ti seti se kasnijese kasnije dogoditi

Dovoljno je da obratiš pažnju na ono što ti se događa u životu i otkrićeš – svakog trenutka u toku dana – gdje On skriva svoje riječi i svoju volju. Trudi se da ispuniš ono što On traži: to je jedini razlog tvog postojanja na ovom svijetu.Vreme je jedno trajanje koje ima prošlost, sadašnjost i budućnost. Ali prošlosti kao vremena nema. Ima ostataka od prošlosti. Budućnosti takođe nema, ona će biti. A šta ima? Ima samo sadašnjost. Ta kategorija vremena ne odnosi se na Boga. Na Njega se odnosi večnost. A večnost je stalna sadašnjost. Nema ni prošlosti ni budućnosti.Neće ono što si učinio u prošlom životu uticati na tvoju sadašnjost, već će ono što činiš sada iskupiti tvoju prošlost, i logično promeniti budućnost.Ali ako govorimo o napretku u životu, moramo da razumijemo da je ono što je Ko kontroliše prošlost, kontroliše sadašnjost. Ko kontroliše sadašnjost, kontroliše budućnost.Ženu treba uzeti za ono što jeste, i ne pokušavati da je izgrađujemo bolje nego što je Bog napravio: a ako se žena uzme za onakvu kakva je odista, onda može još doneti muškarcu neizmerno puno radosti.