Svoju seksualnu orijentaciju vesto krijem jer nikad ne znas hocu li se svideti milijarderovoj cerki ili sinu ;)


svoju-seksualnu-orijentaciju-vesto-krijem-jer-nikad-ne-znas-hocu-li-se-svideti-milijarderovoj-cerki-ili-sinu
svojuseksualnuorijentacijuvestokrijemjernikadneznashoculisesvidetimilijarderovojcerkiilisinusvoju seksualnuorijentaciju vestovesto krijemkrijem jerjer nikadnikad nene znasznas hocuhocu lili sese svidetisvideti milijarderovojmilijarderovoj cerkicerki iliili sinusvoju seksualnu orijentacijuseksualnu orijentaciju vestoorijentaciju vesto krijemvesto krijem jerkrijem jer nikadjer nikad nenikad ne znasne znas hocuznas hocu lihocu li seli se svidetise svideti milijarderovojsvideti milijarderovoj cerkimilijarderovoj cerki ilicerki ili sinusvoju seksualnu orijentaciju vestoseksualnu orijentaciju vesto krijemorijentaciju vesto krijem jervesto krijem jer nikadkrijem jer nikad nejer nikad ne znasnikad ne znas hocune znas hocu liznas hocu li sehocu li se svidetili se svideti milijarderovojse svideti milijarderovoj cerkisvideti milijarderovoj cerki ilimilijarderovoj cerki ili sinusvoju seksualnu orijentaciju vesto krijemseksualnu orijentaciju vesto krijem jerorijentaciju vesto krijem jer nikadvesto krijem jer nikad nekrijem jer nikad ne znasjer nikad ne znas hocunikad ne znas hocu line znas hocu li seznas hocu li se svidetihocu li se svideti milijarderovojli se svideti milijarderovoj cerkise svideti milijarderovoj cerki ilisvideti milijarderovoj cerki ili sinu

Hocu 40 stepeni, hocu SUNCE, hocu MORE, hocu KOKTELE, hocu SLADOLED, hocu da se budim u 12 sati, hocu da budem ceo dan napolju, hocu PRSKANJE, hocu KUPACI… ...Nikad ne znas ko te vreba, je li malo ili puno, stoga oprez, svaki potez, uvek jedno oko budno.Ako se neko ne svidja pokvarenima neka se ne zabrinjava, jer onaj ko nije pokvaren ne moze se pokvarenima ni svideti.Žena nikad ne vidi jednog muškarca u celini, nego uvek u detalju: da lepo peva, ili lepo igra, ili lepo svira, ili se lepo oblači, ili se lepo ponaša, ili, najzad, da ima uspeha u društvu ili uspeha kod žena.Da li je on mrtav ili živ, fa li je svjestan ili nesvjestan, za mene je to postalo nevažno… jer je on već iščezao. I baš u tom trenutku kada je zvuk muzike pljusnuo u more, ona ga je tek otkrila, tek pronašla.Da li ste već na godišnjem odmoru ili samo ne radite? Da li ne radite samo pre odmora ili to radite i posle?