Svojim neprijateljima želim dug život , da bi videli sve moje uspehe


svojim-neprijateljima-elim-dug-ivot-da-bi-videli-sve-moje-uspehe
svojimneprijateljimaželimdugživotdabividelisvemojeuspehesvojim neprijateljimaneprijateljima želimželim dugdug životživotdada bibi videlivideli svesve mojemoje uspehesvojim neprijateljima želimneprijateljima želim dugželim dug životdug životda bida bi videlibi videli svevideli sve mojesve moje uspehesvojim neprijateljima želim dugneprijateljima želim dug životželim dug životda bi videlida bi videli svebi videli sve mojevideli sve moje uspehesvojim neprijateljima želim dug životneprijateljima želim dug životda bi videli sveda bi videli sve mojebi videli sve moje uspehe

Mojoj neprijateljici zelim dug zivot da bi mogla da vidi sve moje uspehe!!!!!!!!!Ako ste videli dno moje duše, onda ste u potpunosti razumeli izvor moje čežnje i – sažaljenja. Iako je otvoreno svima, prozirno jezero ima nepoznate dubine koje ni ronioci ne poznaju.A hteo sam poslednji put da joj šapnem na uho da je bila moje sve. Pazi mene, bila, zapravo bila i ostala moje sve.Pogledajte!Pogledajte! Jel ste videli? Prelepe su .. O nije da se hvalim ali moje patike su bozanstvene xD ♥Ljudi su imali lošu naviku. Gledali su u mene, a ja sam bila kao neka vrsta ogledala umesto osobe. Zapravo, nisu videli mene, videli su svoje nepristojne misli, a onda bi se prali nazivajući mene nepristojnom.Moj život je nedeljiva celina i sve moje delatnosti prožimaju se; i sve one imaju svoje poreklo u mojoj nezasitoj ljubavi prema ljudima.