Svoj svojega nad jamu vodi, ali opet ne de u jamu da ga turi


svoj-svojega-nad-jamu-vodi-ali-opet-ne-de-u-jamu-da-ga-turi
hrvatske poslovicesvojsvojeganadjamuvodialiopetnededagaturisvoj svojegasvojega nadnad jamujamu vodiali opetopet nene dede uu jamujamu dada gaga turisvoj svojega nadsvojega nad jamunad jamu vodiali opet neopet ne dene de ude u jamuu jamu dajamu da gada ga turisvoj svojega nad jamusvojega nad jamu vodiali opet ne deopet ne de une de u jamude u jamu dau jamu da gajamu da ga turisvoj svojega nad jamu vodiali opet ne de uopet ne de u jamune de u jamu dade u jamu da gau jamu da ga turi

ko drugom jamu kopa sam u nju padaKo drugom jamu kopa,sam u nju pada.Ko drugome jamu kopa – sam u nju upada.Tko pod drugim jamu kopa, sam u nju pada.Da biste vladali nad nekim čovjekom, držite ga u strahu.Znas onaj osecaj kad ga vidis s drugom a pokazujes da te ne zanima i da nije bitan, ali u sebi places? Kad je online cekas da se javi, ali se to nikad ne desi?!