Svo naše znanje počinje sa osjetilima, onda produži do razumijevanja i završi sa razumom. Ne postoji ništa više od razuma. - Činija Citata

Svo naše znanje počinje sa osjetilima, onda produži do razumijevanja i završi sa razumom. Ne postoji ništa više od razuma.


svo-nae-znanje-poinje-osjetilima-onda-produi-do-razumijevanja-i-zavri-razumom-ne-postoji-vie-od-razuma
imanuel kantsvonaeznanjepočinjeosjetilimaondaprodužidorazumijevanjazavrirazumomnepostojinitavieodrazumasvo našenaše znanjeznanje počinjepočinje sasa osjetilimaonda produžiproduži dodo razumijevanjarazumijevanja ii završizavrši sasa razumomne postojipostoji ništaništa viševiše odod razumasvo naše znanjenaše znanje počinjeznanje počinje sapočinje sa osjetilimaonda produži doproduži do razumijevanjado razumijevanja irazumijevanja i završii završi sazavrši sa razumomne postoji ništapostoji ništa višeništa više odviše od razumasvo naše znanje počinjenaše znanje počinje saznanje počinje sa osjetilimaonda produži do razumijevanjaproduži do razumijevanja ido razumijevanja i završirazumijevanja i završi sai završi sa razumomne postoji ništa višepostoji ništa više odništa više od razumasvo naše znanje počinje sanaše znanje počinje sa osjetilimaonda produži do razumijevanja iproduži do razumijevanja i završido razumijevanja i završi sarazumijevanja i završi sa razumomne postoji ništa više odpostoji ništa više od razuma

Svo naše znanje počinje sa čulima, onda produži do razumevanja i završi sa razumom. Ne postoji ništa više od razuma.Bez svake sumnje sve naše znanje počinje sa iskustvom.Iako svo naše znanje počinje sa iskustvom, ne znači automatski da ono jedino nastaje iz iskustva.Što se više povećava naše znanje, sve se više odmotava i ukazuje naše neznanje.Kada je sujeta prisutna onda dolazi do gordosti, svađe. Nije nesreća što mi imamo suprotna gledišta, jer se stvar mora sagledati sa više strana. Ali često kod nas dolazi do onog što nije razlika u mišljenju. Toga se moramo osloboditi. Ako budemo tolerantniji, onda ćemo moći da shvatimo i to gledište drugoga. Ne da ga usvojimo ako nije dobro, ali da ga shvatimo da ne dođe do mržnje i ovog što nas cepa i deli.Ne postoji ništa što se može uporediti sa pisanjem. Sve što radiš jeste da sediš za pisaćom mašinom i krvariš.