Svjetlo je uvijek na kraju tunela.


svjetlo-uvijek-na-kraju-tunela
hrvatske poslovicesvjetlouvijeknakrajutunelasvjetlo jeje uvijekuvijek nana krajukraju tunelasvjetlo je uvijekje uvijek nauvijek na krajuna kraju tunelasvjetlo je uvijek naje uvijek na krajuuvijek na kraju tunelasvjetlo je uvijek na krajuje uvijek na kraju tunela

Na kraju tunela uvijek je svijetlo.Lakše se odupreti na početku nego na kraju.Ako si pažljiv na kraju, kao i na početku, sprečićeš neuspeh.Ma kako čvrsto ljudi bili povezani prijateljstvom, ljubavlju ili brakom, sasvim pošteno svaki na kraju misli ipak samo na sebe i možda još na svoje dete.Ljudi uvijek stižu tačno na vrijeme na mjesta na kojima ih neko čeka.Ljubavnik uvijek prvo misli na svoju ljubavnicu, pa na samoga sebe. Kod muža je to obrnuto.