Svija muka kude ne obara, tuda muka gotovo rasulo.


svija-muka-kude-ne-obara-tuda-muka-gotovo-rasulo
hrvatske poslovicesvijamukakudeneobaratudagotovorasulosvija mukamuka kudekude nene obaratuda mukamuka gotovogotovo rasulosvija muka kudemuka kude nekude ne obaratuda muka gotovomuka gotovo rasulosvija muka kude nemuka kude ne obaratuda muka gotovo rasulosvija muka kude ne obara

Svaka muka za vremena,a sramota doveka.Navika je jedna muka, a odvika dve muke.Život ovog naroda je glad, krv, muka; bedno tavorenje na svojoj zemlji i besmisleno umiranje na tuđoj.Kada mi se neki pisac hvali kako perfektno govori šest jezika obično mu savetujem da se zaposli na nekoj hotelskoj recepciji. Tamo čeznu za takvima! Ja, lično, imam velikih muka i sa maternjim. Jedva nađem reči koje su mi potrebne za sva čuda koja nam se događaju.Svako od nas uvijek proživi što i svi prije nas, i ničiji udes nije pouka, ničija muka utjeha. Ni na što se čovjek ne navikava zato što su to mnogi doživjeli prije njega. Uvijek je bilo rata, otkako svijet postoji, a ljudima je uvijek nanovo teško. Uvijek se dešavalo da je čovjeka stizala nesreća, i nikad se niko ne utješi mišlju: nisam sam, i nisam prvi ni posljednji.Pametnom čoveku je gotovo sve smešno, mudrome gotovo ništa.