Svi na startu imaju jednake šanse. Na cilju su uvideli da su ih različito koristili.


svi-na-startu-imaju-jednake-anse-na-cilju-su-uvideli-da-su-ih-razliito-koristili
simo popovićsvinastartuimajujednakeansenaciljusuuvidelidaihrazličitokoristilisvi nana startustartu imajuimaju jednakejednake šansena ciljucilju susu uvideliuvideli dada susu ihih različitorazličito koristilisvi na startuna startu imajustartu imaju jednakeimaju jednake šansena cilju sucilju su uvidelisu uvideli dauvideli da suda su ihsu ih različitoih različito koristilisvi na startu imajuna startu imaju jednakestartu imaju jednake šansena cilju su uvidelicilju su uvideli dasu uvideli da suuvideli da su ihda su ih različitosu ih različito koristilisvi na startu imaju jednakena startu imaju jednake šansena cilju su uvideli dacilju su uvideli da susu uvideli da su ihuvideli da su ih različitoda su ih različito koristili

Svi ljudi imaju istovjetne sreće i nesreće otkad su postali, a samo luđaci imaju vlastitu sreću.Svi imaju čudne standarde, samo je pitanje tko ih može ostvariti.Za pametnog čoveka svaki je rat izgubljen već u startu.Sve životinje su rođene jednake, ali su neke jednakije od drugih.Ženama koje teže da budu jednake sa muškarcima, nedostaje ambicija.Svi imaju nekog zbog koga su slabi. E ja imam nekog zbog koga sam jak!