Svi ljudi koji nemaju srca su glupi. Jer naše misli ne dolaze iz naših glava, već iz naših srca.


svi-ljudi-koji-nemaju-srca-su-glupi-jer-nae-misli-ne-dolaze-iz-naih-glava-ve-iz-naih-srca
hajnrih hajnesviljudikojinemajusrcasuglupijernaemislinedolazeiznaihglavavećsrcasvi ljudiljudi kojikoji nemajunemaju srcasrca susu glupijer našenaše mislimisli nene dolazedolaze iziz našihnaših glavaveć iziz našihnaših srcasvi ljudi kojiljudi koji nemajukoji nemaju srcanemaju srca susrca su glupijer naše mislinaše misli nemisli ne dolazene dolaze izdolaze iz našihiz naših glavaveć iz našihiz naših srcasvi ljudi koji nemajuljudi koji nemaju srcakoji nemaju srca sunemaju srca su glupijer naše misli nenaše misli ne dolazemisli ne dolaze izne dolaze iz našihdolaze iz naših glavaveć iz naših srcasvi ljudi koji nemaju srcaljudi koji nemaju srca sukoji nemaju srca su glupijer naše misli ne dolazenaše misli ne dolaze izmisli ne dolaze iz našihne dolaze iz naših glava

Na kraju nećemo pamtiti reči naših neprijatelja, već ćutanje naših prijatelja.Najveca greska u zivotu je pokusati izbaciti iz glave ono sto ne mozes iz srca!U ljubavi ne stradaju samo ljudi koji su mekog srca, nego, naprotiv, najviše stradaju baš oni koji umjesto srca nose svoju grubu sebičnost, svirepu želju da osvoje i potrebu da despotski zavladaju.Žena pada iz raznih uzroka: iz ljubavi, iz dosade, iz strasti fizičke, iz sujete, iz slabosti volje, iz interesa materijalnog, iz romantike, iz manije, iz perverzije, iz osvete.Postoji srdačnost koja se povjerava svima i svakome, ne računajući na zlobne podsmijehe. Takvi su ljudi uvijek ograničeni jer su spremni da sve najvrijednije izvade iz srca i  polože pred prvog na kojeg naiđu.Obriši iz prijatelja na fb: Obrisan !… Obriši sa msn-a : Obrisan. Obriši iz imenika: Obrisan ! … Obriši iz srca : ERROR! :/