Svi žele normalnog dečka, a samo ja stari chat. Bože, tražim li puno?! - Činija Citata

Svi žele normalnog dečka, a samo ja stari chat. Bože, tražim li puno?!


svi-ele-normalnog-deka-a-samo-ja-stari-chat-boe-traim-li-puno
sviželenormalnogdečkasamojastarichatbožetražimlipunosvi želežele normalnognormalnog dečkasamo jaja staristari chattražim lisvi žele normalnogžele normalnog dečkaa samo jasamo ja starija stari chatsvi žele normalnog dečkaa samo ja starisamo ja stari chata samo ja stari chat

Ne tražim puno – samo jedan, mali, običan dan.. U tvome naručju..Svi žele pažnju, samo slavni u tome ponekad nemaju mere.Ali neko da uradi tetovažu ime devojke ili dečka,ja stv ne znam. To može samo debil….Ja samo ne želim da umrem baš sasvim sam. To nije previše što tražim. Bilo bi lepo da imam nekoga ko brine o meni zbog toga ko sam ja, a ne samo zbog mog novca.Bože kako me je sramota, ja zbog tebe nisam napravio ni korak, a ti si ih napravila milion.Želiš li biti uspješan, obećaj puno, a ne napravi ništa.