Sveto pravilo: ne nosi helanke sa animal printom ako ti je dupe veće od životinje čiji print nosiš ;) - Činija Citata

Sveto pravilo: ne nosi helanke sa animal printom ako ti je dupe veće od životinje čiji print nosiš ;)


sveto-pravilo-ne-nosi-helanke-animal-printom-ako-ti-dupe-vee-od-ivotinje-iji-print-nosi
svetopravilonenosihelankeanimalprintomakotidupevećeodživotinječijiprintnosisveto pravilone nosinosi helankehelanke sasa animalanimal printomprintom akoako titi jeje dupedupe većeveće odod životinježivotinje čijičiji printprint nosišne nosi helankenosi helanke sahelanke sa animalsa animal printomanimal printom akoprintom ako tiako ti jeti je dupeje dupe većedupe veće odveće od životinjeod životinje čijiživotinje čiji printčiji print nosišne nosi helanke sanosi helanke sa animalhelanke sa animal printomsa animal printom akoanimal printom ako tiprintom ako ti jeako ti je dupeti je dupe većeje dupe veće oddupe veće od životinjeveće od životinje čijiod životinje čiji printživotinje čiji print nosišne nosi helanke sa animalnosi helanke sa animal printomhelanke sa animal printom akosa animal printom ako tianimal printom ako ti jeprintom ako ti je dupeako ti je dupe većeti je dupe veće odje dupe veće od životinjedupe veće od životinje čijiveće od životinje čiji printod životinje čiji print nosiš

Nisi riba ako imas sise ili dupe. Nisi riba ako ti je Nikola, Nenad, Milan, Marko… decko.Stvarnost je kao odeća. Nije važno što nosiš, nego kako ti stoji. Prekini sa oblačenjem, moda je sezonska umetnost.Srećni smo samo onda kada od sutrašnjeg dana ništa ne tražimo, a od današnjega sa zahvalnošću primamo ono što nam nosi.Ljubav je kad su ti starke poderane,a ti ih i dalje nosišPad sa trećeg sprata jednako je poguban kao i pad sa stotog. Ako već treba da padnem, neka to bude sa što veće visine.Brak je stvarno teška stvar jer moraš da se nosiš sa osećanjima… i advokatima.