Sve što vam treba tražite od dobrih ljudi. Oni nemaju mnogo, ali misle da ni to ne zaslužuju.


sve-to-vam-treba-traite-od-dobrih-ljudi-oni-nemaju-mnogo-ali-misle-da-to-ne-zasluuju
duško radovićsvetovamtrebatražiteoddobrihljudioninemajumnogoalimisledatonezaslužujusve štošto vamvam trebatreba tražitetražite odod dobrihdobrih ljudioni nemajunemaju mnogoali mislemisle dada nine zaslužujusve što vamšto vam trebavam treba tražitetreba tražite odtražite od dobrihod dobrih ljudioni nemaju mnogoali misle damisle da nini to nesve što vam trebašto vam treba tražitevam treba tražite odtreba tražite od dobrihtražite od dobrih ljudiali misle da nida ni to neni to ne zaslužujusve što vam treba tražitešto vam treba tražite odvam treba tražite od dobrihtreba tražite od dobrih ljudimisle da ni to neda ni to ne zaslužuju

Postoji mnogo dobrih filmova koji su osvojili Oskara, ali isto tako postoji mnogo dobrih filmova koji nisu. Tvoje je samo da radiš najbolje što možeš.Time što vam ne čine zlo, zli ljudi misle da vam čine mnoga dobraTime što vam ne čine zlo, zli ljudi misle da vam čine mnoga dobra.Oni koji se mogu odreći malo vlastitih sloboda da bi postigli malo privremene vlastite sigurnosti ne zaslužuju ni slobodu ni sigurnost.Je li to mudrost, da ne očekujemo mnogo ni od sebe ni od drugih? Je li to gubitak ili dobitak, ako saznamo pravu mjeru, svoju i tuđu? Gubitak je što je ta mjera sitna, a dobitak što ne tražimo više.Oni koji nemaju u glavi vrlo često misle da su mudriji nego drugi.