Sve što se jednom desi, ne mora se nikada ponoviti, ali sve što se desi dva puta, desiće se sigurno i treći put. - Činija Citata

Sve što se jednom desi, ne mora se nikada ponoviti, ali sve što se desi dva puta, desiće se sigurno i treći put.


sve-to-se-jednom-desi-ne-mora-se-nikada-ponoviti-ali-sve-to-se-desi-dva-puta-desie-se-sigurno-i-trei-put
paulo koeljosvetosejednomdesinemoranikadaponovitialisvedesidvaputadesićesigurnotrećiputsve štošto sese jednomjednom desine moramora sese nikadanikada ponovitiali svesve štošto sese desidesi dvadva putadesiće sese sigurnosigurno ii trećitreći putsve što sešto se jednomse jednom desine mora semora se nikadase nikada ponovitiali sve štosve što sešto se desise desi dvadesi dva putadesiće se sigurnose sigurno isigurno i trećii treći putsve što se jednomšto se jednom desine mora se nikadamora se nikada ponovitiali sve što sesve što se desišto se desi dvase desi dva putadesiće se sigurno ise sigurno i trećisigurno i treći putsve što se jednom desine mora se nikada ponovitiali sve što se desisve što se desi dvašto se desi dva putadesiće se sigurno i trećise sigurno i treći put

Da nisam našao tebe, bio bih ljut na život, pa ne bih imao ništa, kao ni sada, ali ne bih znao šta je sreća. Ne bi ti bilo lakše, ali bi meni bilo teže, i to je pravo. Nikad te više neću ostaviti samu, sve što se desi, desiće nam se zajedno.Neki ljudi žele da se desi nešto, neki žele da se desilo, drugi čine da se desi.Sva nesklonost na koju sam naišao, sve nevolje i prepreke su me samo ojačale. Možda to ne shvatiš kada ti se desi, ali udarac u zube je možda najbolja stvar na svetu koja ti se može desiti.Znas onaj osecaj kad ga vidis s drugom a pokazujes da te ne zanima i da nije bitan, ali u sebi places? Kad je online cekas da se javi, ali se to nikad ne desi?!Ne bojim se smrti, samo ne želim biti u blizini kad mi se desi.Kao što se dva jednaka magnetna pola odbijaju, tako se i dva ista spola ne sabiraju.