Sve što je izvan dohvata naše ruke, sve što nije potpuno naše, s čim nismo srasli tako da postane isto što i mi, to je tuđe, ničije, ne štiti. To je kao vjetar, ništa, nemaš na čemu da stojiš, nizašto se ne držiš, ništa te ne drži, oči su ti prazne, srce ti je pusto, ostaje samo nemir.


sve-to-izvan-dohvata-nae-ruke-sve-to-nije-potpuno-nae-s-im-nismo-srasli-tako-da-postane-isto-to-i-mi-to-e-ije-ne-titi-to-kao-vjetar-nema-na-emu-da
meša selimovićsvetoizvandohvatanaerukesvenijepotpunonaečimnismosraslitakodapostaneistomitotuđeničijenetititokaovjetarnitanemanačemustojinizatosedržinitatedržiočisutipraznesrcepustoostajesamonemirsve štošto jeje izvanizvan dohvatadohvata našenaše rukesve štošto nijenije potpunopotpuno našes čimčim nismonismo sraslisrasli takotako dada postanepostane istoisto štošto ii mije tuđene štitije kaokao vjetarnemaš nana čemučemu dada stojišnizašto sese nene držišništa tete nene držioči susu titi praznesrce titi jeje pustoostaje samosamo nemirsve što ješto je izvanje izvan dohvataizvan dohvata našedohvata naše rukesve što niješto nije potpunonije potpuno našes čim nismočim nismo sraslinismo srasli takosrasli tako datako da postaneda postane istopostane isto štoisto što išto i mije kao vjetarnemaš na čemuna čemu dačemu da stojišnizašto se nese ne držišništa te nete ne držioči su tisu ti praznesrce ti jeti je pustoostaje samo nemir

Patnja zadaje bol samo zato što je se bojiš. Ona te proganja zato što bežiš od nje. Ne moraš bežati, ne moraš je se bojati. Moraš voleti. Dakle, voli patnju. Nemoj joj se odupirati, nemoj bežati od nje. Okusi kako je ona u dubini slatka, predaj joj se i nemoj je primati s mržnjom. Tvoja mržnja je to što ti nanosi bol i ništa drugo. Patnja nije patnja, smrt nije smrt, ako ih ti ne učiniš time.Očekivati da ljudi budu fer prema tebi, samo zato što si ti fer prema njima, isto je kao da očekuješ da te lav ne pojede, samo zato što ti ne jedeš lavove& ...I sve pomalo liči na onu nekadašnju noć, izdvojenu od drugih, obilježenu tajnom. Sve je opet bilo, a opet liči na san, ni na čemu ne mogu da se zaustavim jer ništa ne znam, a držim se sjećanja,uporno. Nijednog putokaza nemam za traženje i zadovoljavam se onim što je bilo,od toga je u meni ostao pun osjećaj, neistrošen i nezadovoljen, i ostao je nekakav sanjarski miris, druga dimenzija, mogućnost izvan onoga što se obično dešava.Nemoj dozvoliti da ti se suviše nešto približi, sve što ti postane blisko poželit ćeš zadržati. A zadržati se ništa ne može.Ništa mi ne vredi što se trudim da nešto objasnim rečima koje ti ništa ne znače. Idi i iskusi sam. Vreme je da se ti  pokreneš.Ništa mi ne vredi što se trudim da nešto objasnim rečima koje ti ništa ne znače. Idi i iskusi sam. Vreme je da se ti pokreneš.