Sve teče, sve se kreće. - Činija Citata

Sve teče, sve se kreće.


sve-tee-sve-se-kree
heraklitsvetečesvesekrećesve tečesve sese krećesve se kreće

Ništa nije apsolutno. Sve se menja, sve se kreće, sve poleti, i odleti.Ako nekoga voliš, voli ga polako, sve što ide brzo, ide naopako. Ljubav koja brzo plane, brzo se i gasi, ljubav koja tiho teče vječno život krasi.Učenje je kao veslanje uzvodno; čim se prestane, odmah se kreće nazad.Gospodstvo je kao veliki vjetar, kreće se, kida i osipa.Sve je moguće, sve je na domak ruke, samo se čovjek ne sme predati. Teško je dok se ne odlučis, tada sve prepreke izgledaju neprelazne, sve teškoće nesavladive. Ali kad se otkineš od sebe neodlučnog, kad pobijediš svoju malodušnost, otvore se pred tobom neslućeni putevi, i svijet više nije skučen, ni pun prijetnji.Sve se vrada, sve se plada.