Sve teče, sve se kreće.


sve-tee-sve-se-kree
heraklitsvetečesvesekrećesve tečesve sese krećesve se kreće

Ništa nije apsolutno. Sve se menja, sve se kreće, sve poleti, i odleti.Ako nekoga voliš, voli ga polako, sve što ide brzo, ide naopako. Ljubav koja brzo plane, brzo se i gasi, ljubav koja tiho teče vječno život krasi.Čovek je onakav kakvo je društvo u kome se kreće.Iz punijeg teče u prazno.Gospodstvo je kao veliki vjetar, kreće se, kida i osipa.Život teče – ko ga ne stigne, ostaje sam.