Sve, sve je tako počelo. Počelo je od lica glamuroznog i blistavog, ali iznurenog, s tim prijevremenim podočnjacima, iskustvom.


sve-sve-tako-poelo-poelo-od-lica-glamuroznog-i-blistavog-ali-iznurenog-s-tim-prijevremenim-podonjacima-iskustvom
marguerite durassvesvetakopočelopočeloodlicaglamuroznogblistavogaliiznurenogtimprijevremenimpodočnjacimaiskustvomsve jeje takotako počelopočelo jeje odod licalica glamuroznogglamuroznog ii blistavogali iznurenogs timtim prijevremenimprijevremenim podočnjacimasve je takoje tako počelopočelo je odje od licaod lica glamuroznoglica glamuroznog iglamuroznog i blistavogs tim prijevremenimtim prijevremenim podočnjacimasve je tako počelopočelo je od licaje od lica glamuroznogod lica glamuroznog ilica glamuroznog i blistavogs tim prijevremenim podočnjacimapočelo je od lica glamuroznogje od lica glamuroznog iod lica glamuroznog i blistavog

Sve je to u redu ali šta ja imam sa tim ??Ako postoji neka uteha u tragediji gubitka osobe koju smo toliko silno voleli, to je ona uvek neophodna nada da je možda i bolje što se tako dogodilo. Budim se i uspavljujem s tim uverenjem.Smešno je možda, bio sam čovek s onim od juče i hoću da budem čovek s ovim od danas, drukčijim, možda i suprotnim ali me to ne buni jer čovek je promena, a zlo je ako ne poslušamo savest kad se javi.Nema ničeg veličanstvenog u vezi sa tim. Sve što treba da se uradi je da se pritiskaju odgovarajuće dirke u odgovarajućem trenutku i instrument će svirati sam od sebe.Rat dovodi do vrhunca napetosti sve ljudske energije i udara pečat plemenitosti narodima koji imaju vrlinu da se s njima suoče. Sve druge kušnje samo su surogati, koje nikad ne suočavaju čovjeka s njim samim, u alternativi života i smrti.Sve što je izvan dohvata naše ruke, sve što nije potpuno naše, s čim nismo srasli tako da postane isto što i mi, to je tuđe, ničije, ne štiti. To je kao vjetar, ništa, nemaš na čemu da stojiš, nizašto se ne držiš, ništa te ne drži, oči su ti prazne, srce ti je pusto, ostaje samo nemir.