Sve je poezija osim poezije.


sve-poezija-osim-poezije
nikanor parasvepoezijaosimpoezijesve jeje poezijapoezija osimosim poezijesve je poezijaje poezija osimpoezija osim poezijesve je poezija osimje poezija osim poezijesve je poezija osim poezije

Ljubav je poezija razuma!Ljubav je poezija čula.Čista matematika je, na svoj način, poezija ideja logike.Nema te poezije koja bi mogla da se vine do onih visina do kojih dopire ljubav.Ljubav nije veština. To je pitanje dara kao i poezija.Život bez knjiga žedan je život, a život bez poezije je kao život bez slika.