Sve moje priče su kao Grčki i Rimski mitovi, i kao egipatski mitovi, i kao Stari i Novi Zavet. - Činija Citata

Sve moje priče su kao Grčki i Rimski mitovi, i kao egipatski mitovi, i kao Stari i Novi Zavet.


sve-moje-prie-su-kao-grki-i-rimski-mitovi-i-kao-egipatski-mitovi-i-kao-stari-i-novi-zavet
rej bredberisvemojepričesukaogrčkirimskimitoviegipatskistarinovizavetsve mojemoje pričepriče susu kaokao grčkigrčki ii rimskirimski mitovii kaokao egipatskiegipatski mitovii kaokao staristari ii novinovi zavetsve moje pričemoje priče supriče su kaosu kao grčkikao grčki igrčki i rimskii rimski mitovii kao egipatskikao egipatski mitovii kao starikao stari istari i novii novi zavetsve moje priče sumoje priče su kaopriče su kao grčkisu kao grčki ikao grčki i rimskigrčki i rimski mitovii kao egipatski mitovii kao stari ikao stari i novistari i novi zavetsve moje priče su kaomoje priče su kao grčkipriče su kao grčki isu kao grčki i rimskikao grčki i rimski mitovii kao stari i novikao stari i novi zavet

Nije lako biti zena! Moras razmisljati kao muskarac, ponasati se kao dama, izgledati kao devojka, i raditi kao konj!Obično se sve odvija kao da su dva ženina partnera jasno podijelila uloge: ljubavnik kao potrošno dobro i muž kao lična svojina.VOLIM ŠTO SAM TETKA!! Zato, jer tetka grli kao mama, čuva tajne kao sestra, savetuje kao prijateljica i sve dopusta kao baka… ♥Sve što sam naučio kao glumac sam i primenio kao pisac.Imamo u duši sve ono što je ikada živelo u ljudskim dušama. Svi Bogovi i đavoli koji su ikada postojali… svi se oni nalaze u nama, tu su kao mogućnosti, kao želje, kao izlazi.Smatraj svaki dan kao jedan ceo, otpočet i završen život. Odživi ga kao celinu, a ne kao deo. Nek se svaki tvoj dan odroni od tebe kao ceo jedan čovek s kojim ćeš želeti da se opet sastaneš kao s prijateljem i da ga bez stida pokažeš vasioni.