Sve ima svoju lepotu, ali svako to ne vidi.


sve-ima-svoju-lepotu-ali-svako-to-ne-vidi
konfučijesveimasvojulepotualisvakotonevidisve imaima svojusvoju lepotuali svakone vidisve ima svojuima svoju lepotusvako to nesve ima svoju lepotuali svako to nesvako to ne vidiali svako to ne vidi

Mladost je srećna, jer je sposobna da vidi lepotu. A svako ko ima sposobnost da vidi lepotu ne može da ostari.Mladost je srećna, jer je sposobna  da vidi lepotu. A svako ko ima sposobnost da vidi lepotu ne može da ostari.Sve ima lepotu, ali nemogu je svi videti.Mladost je srećna jer može da vidi lepotu. Svako ko očuva sposobnost da vidi lepotu, nikada ne ostari.Dužnost je roditelja da ne smatraju decu svoju za isključivu svojinu svoju, no da ih vaspitavaju malo za sebe, a dosta za društvo. Majka priroda naučila je dovoljno svako dete sebičnosti, majka Srpkinja nema tome šta da doda no ima da oduzme.Sve ima svoju vrednost i težinu, ni manju ni veću nego što je ima, a nama izgledaju različite. Jedne nevolje vreme čini lakšim, druge težim. Mi se menjamo, svet ostaje.