Sve je buka za onog ko se plaši.


sve-buka-za-onog-ko-se-plai
sofoklesvebukazaonogkoseplaisve jeje bukabuka zaza onogonog koko sese plašisve je bukaje buka zabuka za onogza onog koonog ko seko se plašisve je buka zaje buka za onogbuka za onog koza onog ko seonog ko se plašisve je buka za onogje buka za onog kobuka za onog ko seza onog ko se plaši

Onaj ko voli taj je pobedio svet i ne plaši se da će išta izgubiti. Istinska ljubav jeste čin potpunog predavanja.Ko vodi ka razumu onog ko misli da ima razum, uzalud se trudi.Ko vodi prema razumu onog ko misli da ima razum, uzalud se trudi.Čovek zaista umire. Zato se smrti i plaši. Jedino je živo biće koje od smrti zazire. Jer, samo za njega smrt je konačan nestanak.Voli onog ko` voli tebe,samo pazi da te ne zajebe. Kad ti kaže:umrijet ću zbog tebe,ti mu reci:umri ko` te jebe.! :DSve je kao dobijanje radijuma. Moraš dovući mnogo i mnogo tona rude, da bi dobio gram onog što je pravo.