Svakomu je Bog hrane ostavio.


svakomu-bog-hrane-ostavio
hrvatske poslovicesvakomuboghraneostaviosvakomu jeje bogbog hranehrane ostaviosvakomu je bogje bog hranebog hrane ostaviosvakomu je bog hraneje bog hrane ostaviosvakomu je bog hrane ostavio

Svakomu svoja majka mila.Kad čovek izadje iz kuće, tek onda sazna šta je u njoj ostavio.Mudar svoju bol prekriva da se losi od te hrane ne goje..Sve dok imaš hrane u svojim ustima, rešio si sva pitanja za neko određeno vreme.Za sutra odgađaj samo one stvari zbog kojih bi umro ako bi ih ostavio nezavršene.Mojsije je, ne trepnuvši okom, napisao: Bog drži u svojoj ruci srce kraljeva. To je nemoguće iz dva razloga: zato što Bog nema ruke i zato što kraljevi nemaju srca.