Svaki put moraš iznova znati da voliš bolje, da voliš jače. Ne da se vadiš. Ne da se tešiš. Već da se istinski do neba smešiš.


svaki-put-mora-iznova-znati-da-voli-bolje-da-voli-jae-ne-da-se-vadi-ne-da-se-tei-ve-da-se-istinski-do-neba-smei
miroslav mika antićsvakiputmoraiznovaznatidavoliboljejačenesevaditeivećistinskidonebasmeisvaki putput morašmoraš iznovaiznova znatiznati dada volišvoliš boljeda volišvoliš jačene dada sese vadišne dada sese tešišveć dada sese istinskiistinski dodo nebaneba smešišsvaki put morašput moraš iznovamoraš iznova znatiiznova znati daznati da volišda voliš boljeda voliš jačene da seda se vadišne da seda se tešišveć da seda se istinskise istinski doistinski do nebado neba smešišsvaki put moraš iznovaput moraš iznova znatimoraš iznova znati daiznova znati da volišznati da voliš boljene da se vadišne da se tešišveć da se istinskida se istinski dose istinski do nebaistinski do neba smešišsvaki put moraš iznova znatiput moraš iznova znati damoraš iznova znati da volišiznova znati da voliš boljeveć da se istinski doda se istinski do nebase istinski do neba smešiš

Ne voliš da budeš na smetnji, ne voliš da te neko krivo pogleda, ne voliš da ti iko ružnu reč kaže. Kako onda misliš da živiš?Kažeš da voliš kišu,ali se sakrivaš ispod kišobrana kad pada. Kažeš da voliš sunce,ali tražiš hlad kada greje. Kažeš da voliš vetar,ali kad duva zatvaraš prozor. Zbog toga se plašim kad kažeš da voliš mene!Kažeš da voliš kišu, ali koristiš kišobran da bi hodao po kiši. Kažeš da voliš Sunce, ali tražiš hlad kada ono sija. Kažeš da voliš vetar, ali kada duva, zatvaraš prozor. Zato sam i uplašen kada kažeš da me voliš.Moraš da imaš sreće sa ženama, jer se sa njima uglavnom slučajno upoznaš. Ako skreneš desno iza ovog ugla, srešćeš tu ženu, ako skreneš levo, srešćeš onu ženu. Ljubav ima formu slučajnosti. Populacija se meša i dvoje ljudi se nekako sretnu. Možeš da kažeš da voliš neku ženu, ali postoji žena koju nikada nećeš sresti i koju možeš da voliš neuporedivo više.Svaki put kada nisam uspeo ljudi bi počeli da mi broje do deset, ali sam uvek uspevao da se vratim.Ne bori se protiv svojih misli, jače su od tebe. Ako želiš da ih se oslobodiš, prihvati ih. Misli o čemu one žele da misliš, dok se ne umore.