Svaki čovek mora prvo u sebi da potraži značenje života. To nije nešto što se otkriva, već nešto što se oblikuje.


svaki-ovek-mora-prvo-u-sebi-da-potrai-znaenje-ivota-to-nije-neto-to-se-otkriva-ve-neto-to-se-oblikuje
antoan de sent egziperisvakičovekmoraprvosebidapotražiznačenježivotatonijenetotoseotkrivavećoblikujesvaki čovekčovek moramora prvoprvo uu sebisebi dada potražipotraži značenjeznačenje životanije neštonešto štošto sese otkrivaveć neštonešto štošto sese oblikujesvaki čovek moračovek mora prvomora prvo uprvo u sebiu sebi dasebi da potražida potraži značenjepotraži značenje životanije nešto štonešto što sešto se otkrivaveć nešto štonešto što sešto se oblikujesvaki čovek mora prvočovek mora prvo umora prvo u sebiprvo u sebi dau sebi da potražisebi da potraži značenjeda potraži značenje životanije nešto što senešto što se otkrivaveć nešto što senešto što se oblikujesvaki čovek mora prvo učovek mora prvo u sebimora prvo u sebi daprvo u sebi da potražiu sebi da potraži značenjesebi da potraži značenje životanije nešto što se otkrivaveć nešto što se oblikuje

Ako postoji bilo što što bismo želeli da promenimo u našem detetu, prvo bismo trebali ispitati i videti da to nije nešto što trebamo promeniti u nama samima.Sreća nije slučajna; a nije niti nešto što trebate želeti. Sreća je nešto što sami stvarate.Darežljivost nije kad mi pokloniš nešto što ja trebam više od tebe, već ono što ti trebaš više od mene!Ako čovek nije otkrio nešto za što je spreman umreti, nije vredan življenja.Svaki čovjek dobro zna da na svijetu živi samo jednom, da je on nešto jedinstveno, i da ni u najrjeđem slučaju ne može od tako divne šarolike raznovrsnosti po drugi put nastati nešto tako jedinstveno kao što je on.Svaki čovek shvata kada se nalazi u opasnosti; počinje neobično da se ponaša, da sluti, da njuši nešto u vazduhu. I pokušava samog sebe da zavara, jer misli da neće uspeti da se suoči sa situacijom. Oni su se zavarali sve do sada; ali uvek nastupi jedan trenutak kada čovek mora da pogleda istini u oči.