Svaki neuspeh nosi sa sobom i odgovarajuće seme uspeha.


svaki-neuspeh-nosi-sobom-i-odgovarajue-seme-uspeha
napoleon hilsvakineuspehnosisobomodgovarajućesemeuspehasvaki neuspehneuspeh nosinosi sasa sobomsobom ii odgovarajućeodgovarajuće semeseme uspehasvaki neuspeh nosineuspeh nosi sanosi sa sobomsa sobom isobom i odgovarajućei odgovarajuće semeodgovarajuće seme uspehasvaki neuspeh nosi saneuspeh nosi sa sobomnosi sa sobom isa sobom i odgovarajućesobom i odgovarajuće semei odgovarajuće seme uspehasvaki neuspeh nosi sa sobomneuspeh nosi sa sobom inosi sa sobom i odgovarajućesa sobom i odgovarajuće semesobom i odgovarajuće seme uspeha

Dobre stvari se ne događaju slučajno. Svaki san sa sobom nosi određene rizike, posebno rizik neuspeha.Mudrac sve svoje sa sobom nosi.Nije istina da čovek uvek nosi sa sobom i svoje probleme, ma kuda krenuo. To su, kao utehu, izmislili oni koji retko izlaze iz soba.Ako je more život, a valovi problemi i belaji koje on sobom nosi, nemojte bježati i kukati. Jednostavno, naučite surfati !!! Tako će vam svaki val, ma koliko velik bio, predstavljati samo novi izazov i priliku za usavršavanje.Nikada sebe ne upoređujem sa drugima. Ja sebe upoređujem samo sa sobom. Ono što jesam sa onim što sam htela da budem. Mislim da je jedina mera uspeha koliko smo se približili ostvarenju svoga sna.Nemoj se srditi što ružin grm nosi trnje, nego se raduj što trnov grm nosi ruže.