Svaka osveta je nova nepravda.


svaka-osveta-nova-nepravda
nemačka poslovicasvakaosvetanovanepravdasvaka osvetaosveta jeje novanova nepravdasvaka osveta jeosveta je novaje nova nepravdasvaka osveta je novaosveta je nova nepravdasvaka osveta je nova nepravda

Svaka nepravda je jednaka, a čovjeku se čini da je najveća koja je njemu učinjena. A ako mu se čini, onda i jeste tako, jer ne može se misliti tuđom glavom.Naš novi čovek, naši novi putevi, naše nove ideje, naš novi kaput, naš novi cilj, naša nova prošlost, naš novi život, naši novi zakoni, naša nova budućnost, naši novi odnosi, naš novi izlaz, naša nova sredina. Sve je oko mene novo a mene hvata naš stari strah.Svaka žena čezne da bude zaprošena. Svaka, veruj mi.Najveće pravo, najveća nepravda.Pravda s ove, nepravda s one strane Pirineja.Ogroman uspeh je najbolja osveta.