Sukob je otac svega: jedne će učiniti bogatima, a druge ne; jedne robovima, a druge slobodnima. - Činija Citata

Sukob je otac svega: jedne će učiniti bogatima, a druge ne; jedne robovima, a druge slobodnima.


sukob-otac-svega-jedne-e-uiniti-bogatima-a-druge-ne-jedne-robovima-a-druge-slobodnima
heraklitsukobotacsvegajednećeučinitibogatimadrugenerobovimaslobodnimasukob jeje otacotac svegajedne ćeće učinitiučiniti bogatimadruge nejedne robovimadruge slobodnimasukob je otacje otac svegajedne će učinitiće učiniti bogatimaa druge nea druge slobodnimasukob je otac svegajedne će učiniti bogatima

Država je mašina za ugnjetavanje jedne klase od strane druge klase, mašina pomoću koje jedna klasa drži u pokornosti druge potčinjene klase.Mnogi će me zvati avanturistom, što ja i jesam, ali jedne druge, posebne, vrste. One vrste koja je spremna žrtvovati svoj život za svoja uvjerenja.Nisu sve žene iste — jedne žene su iste, a druge su još gore.Postoje samo dve vrste ljudi: s jedne strane pravednici koji se smatraju grešnicima, a s druge grešnici koji se smatraju pravednicima.Ljubav je kao prepeličar kojemu je draža kazna od jedne ruke nego milostinja od druge.Zbog jedne reči čoveka često smatraju mudrim, a zbog jedne reči često ga smatraju glupim. Uistinu, moramo dobro paziti šta govorimo.