Sudbino, nisam budala; svi su sami za sebe u ovoj pustinji koju zovemo život. - Činija Citata

Sudbino, nisam budala; svi su sami za sebe u ovoj pustinji koju zovemo život.


sudbino-nisam-budala-svi-su-sami-za-sebe-u-ovoj-pustinji-koju-zovemo-ivot
stendalsudbinonisambudalasvisusamizasebeovojpustinjikojuzovemoživotnisam budalasvi susu samisami zaza sebesebe uu ovojovoj pustinjipustinji kojukoju zovemozovemo životsvi su samisu sami zasami za sebeza sebe usebe u ovoju ovoj pustinjiovoj pustinji kojupustinji koju zovemokoju zovemo životsvi su sami zasu sami za sebesami za sebe uza sebe u ovojsebe u ovoj pustinjiu ovoj pustinji kojuovoj pustinji koju zovemopustinji koju zovemo životsvi su sami za sebesu sami za sebe usami za sebe u ovojza sebe u ovoj pustinjisebe u ovoj pustinji kojuu ovoj pustinji koju zovemoovoj pustinji koju zovemo život

On je jedan od onih ljudi koji su u svakom trenutku – i u snu, valjda! – svesni sebe i svoje vrednosti, koju su sami procenili i utvrdili.Istina je da nikad nisam zavaravala nikoga. Ja sam im samo dozvoljavala da se zavaraju sami. Nije im bilo bitno ko sam i šta sam. Umesto toga, stvarali su lik za mene. Nisam želela da se raspravljam sa njima. Oni su očigledno voleli nekoga ko nisam bila ja.Govorili su mi da se čuvam pijanih budala. Čuvao sam se treznih budala, za svaki slučaj.Pametan čovek naći će vodu i u pustinji, a budala će i kraj reke   umreti od žedji.Ima ljudi čiji je život trag u vodi. Nevidljivi su, nečujni, nestvarni, bez otisaka u peščanoj pustinji čovečnosti. Ne znamo odakle su među nas došli, a kad odu, zašto su i kuda otišli. Dok su bogovi zemljom greli, tako smo ih prepoznavali. Kad nas napustiše, od njihove moći ljudi naslediše jedino sposobnost da žive, ali ne da budu.Bratstvo i jedinstvo, to je bez sumnje najveća tekovina koju smo izvojevali u ovoj krvavoj borbi.