Stvarnost nam daje činjenice tako romantične, da ni mašta ne može da ih iznedri.


stvarnost-nam-daje-injenice-tako-romantine-da-ne-moe-da-ih-iznedri
Žil vernstvarnostnamdaječinjenicetakoromantičnedamatanemožeihiznedristvarnost namnam dajedaje činjenicečinjenice takotako romantičneda nini maštamašta nene možemože dada ihih iznedristvarnost nam dajenam daje činjenicedaje činjenice takočinjenice tako romantičneda ni maštani mašta nemašta ne možene može damože da ihda ih iznedristvarnost nam daje činjenicenam daje činjenice takodaje činjenice tako romantičneda ni mašta neni mašta ne možemašta ne može dane može da ihmože da ih iznedristvarnost nam daje činjenice takonam daje činjenice tako romantičneda ni mašta ne moženi mašta ne može damašta ne može da ihne može da ih iznedri

Devojke se dele na domaćice i one koje su romantične. Domaćice kada vide prašinu na stolu one je odmah obrišu, a romantične nacrtaju srce!Ako činjenice ne odgovaraju teoriji, promenite činjenice.Nemoj svoj duševni mir narušavati tako što ćeš razmišljati o nedostacima drugih. Ako te neko povredi, pređi preko toga. I budi kao ruža koja daje miris svima, a ne samo dobrima, ili drvo koje daje hlad i onome koji želi da ga saseče..Horoskop nam daje lažnu nadu u koju mi slijepo vjerujemo.Sreća nam uvek daje prijatelje, ali nesreća ih proverava.Dobro guram, kroz život buran i mada živim dosta srećno, ja nemam nikoga konkretno. Uz kog bi bio i srećan i lud i tako miran i siguran svud, ja nemam nikog da mašta i priča mi svašta svu noć.