Strpljivo podnesi i ustraj. Bol će ti jednom koristiti.


strpljivo-podnesi-i-ustraj-bol-e-ti-jednom-koristiti
ovidijestrpljivopodnesiustrajbolćetijednomkoristitistrpljivo podnesipodnesi ii ustrajbol ćeće titi jednomjednom koristitistrpljivo podnesi ipodnesi i ustrajbol će tiće ti jednomti jednom koristitistrpljivo podnesi i ustrajbol će ti jednomće ti jednom koristitibol će ti jednom koristiti

Strpljivo izdrži mali gubitak i bit ćeš pošteđen velikoga.Bol se svlada strpljivošću.Bol rastanka je ništa u poređenju sa radosti prilikom ponovnog susreta.Bol i uživanje mogu ličiti jedno na drugo kao brat i sestra.U jednom romanu ima više ljubavi nego u jednom velikom gradu.Svako od nas se nada da će njegovo znanje i talenat koristiti nečemu većem od samog plaćanja računa.