Strpljivo podnesi i ustraj. Bol će ti jednom koristiti.


strpljivo-podnesi-i-ustraj-bol-e-ti-jednom-koristiti
ovidijestrpljivopodnesiustrajbolćetijednomkoristitistrpljivo podnesipodnesi ii ustrajbol ćeće titi jednomjednom koristitistrpljivo podnesi ipodnesi i ustrajbol će tiće ti jednomti jednom koristitistrpljivo podnesi i ustrajbol će ti jednomće ti jednom koristitibol će ti jednom koristiti

Svako od nas se nada da će njegovo znanje i talenat koristiti nečemu većem od samog plaćanja računa.Ovakva će te teško zavoleti, teško ćeš joj se svideti, i teško će ti ona to priznati. Ma, i kad ti prizna, opet će ti teško ljubav pokloniti. Ali kad te zavoli, neće te ovakva, prijatelju, nikad ni prevariti ni izneveriti. Takva ti je ona.Kada budemo vešali kapitaliste oni će nam prodati uže koje ćemo koristiti za vešanje.Strpljivo izdrži mali gubitak i bit ćeš pošteđen velikoga.Učenici, kada želite nešto da kažete, triput razmislite o tome pre nego što kažete. Govorite samo ako će vaše reči koristiti vama i drugima. Nemojte govoriti ako nema koristi.Znanje će ti dati moć, ali karakter će ti dati poštovanje.