Strpljenja. Vremenom od trave postane mlijeko.


strpljenja-vremenom-od-trave-postane-mlijeko
kineske poslovicestrpljenjavremenomodtravepostanemlijekovremenom odod travetrave postanepostane mlijekovremenom od traveod trave postanetrave postane mlijekovremenom od trave postaneod trave postane mlijekovremenom od trave postane mlijeko

Kad bogataš postane sirmoah, on postane učitelj.Kad bogataš postane siromah, on postane učitelj.Ko se o mlijeko opeče, taj i u jogurt duva.Mnogo vremena treba da od deteta postane čovek.Kad postane životinja, čovek je gori od životinje.Ako bi neko znao broj zvezda na nebu, i imena riba u moru, i zbir trave u polju, i navike zverova u gori, a nema straha od Boga, njegovo je znanje kao voda u rešetu.