Strava mi je što se Severina u novoj pesmi ironično podsmeva silikonima dok joj gornja usna upada u nozdrve. - Činija Citata

Strava mi je što se Severina u novoj pesmi ironično podsmeva silikonima dok joj gornja usna upada u nozdrve.


strava-mi-to-se-severina-u-novoj-pesmi-ironino-podsmeva-silikonima-dok-joj-gornja-usna-upada-u-nozdrve
stravamitoseseverinanovojpesmiironičnopodsmevasilikonimadokjojgornjausnaupadanozdrvestrava mimi jeje štošto sese severinaseverina uu novojnovoj pesmipesmi ironičnoironično podsmevapodsmeva silikonimasilikonima dokdok jojjoj gornjagornja usnausna upadaupada uu nozdrvestrava mi jemi je štoje što sešto se severinase severina useverina u novoju novoj pesminovoj pesmi ironičnopesmi ironično podsmevaironično podsmeva silikonimapodsmeva silikonima doksilikonima dok jojdok joj gornjajoj gornja usnagornja usna upadausna upada uupada u nozdrvestrava mi je štomi je što seje što se severinašto se severina use severina u novojseverina u novoj pesmiu novoj pesmi ironičnonovoj pesmi ironično podsmevapesmi ironično podsmeva silikonimaironično podsmeva silikonima dokpodsmeva silikonima dok jojsilikonima dok joj gornjadok joj gornja usnajoj gornja usna upadagornja usna upada uusna upada u nozdrvestrava mi je što semi je što se severinaje što se severina ušto se severina u novojse severina u novoj pesmiseverina u novoj pesmi ironičnou novoj pesmi ironično podsmevanovoj pesmi ironično podsmeva silikonimapesmi ironično podsmeva silikonima dokironično podsmeva silikonima dok jojpodsmeva silikonima dok joj gornjasilikonima dok joj gornja usnadok joj gornja usna upadajoj gornja usna upada ugornja usna upada u nozdrve

Ono kad se Karleuša podsmeva gojaznim ljudima, a kevu joj svake nedelje kranom postavljaju na stočnu vagu u Akademiji debelih xDNe smeta mi što živim u muškom svijetu, sve dok u njemu mogu biti žena.Ko je taj Feat. koji se pojavljuje u skoro svakoj pesmi? :DKo drugome jamu kopa – sam u nju upada.Znaš prijatelju, ja sam nju voleo. Ono mislim, baš voleo. Istinski, ludo i bez razmišljanja. Bila mi je jedina. Moja tajna, ona najveća. Sa mnogima sam bio, al' sam nju nosio u srcu. Najviše mi je trebala, a eto. Baš njoj sam najviše boli nanosio. Nisam mogao da prihvatim činjenicu da volim, pa sam je terao od sebe. Stalno joj se vraćao, a ustvari bežao od nje. U jednom trenutku pokazao bih joj da mi je stalo, a u sledećem dokazao da sam đubre.Najbolje se osećam dok stvaram, ili bolje rečeno, dok se u meni stvara neka pesma, dok pripremam neku knjigu.