Strastvenim verovanjem u nešto što još uvek ne postoji, mi to stvaramo. Sve što ne postoji je ono što nismo dovoljno želeli. - Činija Citata

Strastvenim verovanjem u nešto što još uvek ne postoji, mi to stvaramo. Sve što ne postoji je ono što nismo dovoljno želeli.


strastvenim-verovanjem-u-neto-to-jo-uvek-ne-postoji-mi-to-stvaramo-sve-to-ne-postoji-ono-to-nismo-dovoljno-eleli
franc kafkastrastvenimverovanjemnetotojouveknepostojimitostvaramosvepostojiononismodovoljnoželelistrastvenim verovanjemverovanjem uu neštonešto štošto jošjoš uvekuvek nene postojisve štošto nene postojipostoji jeje onoono štošto nismonismo dovoljnodovoljno želelistrastvenim verovanjem uverovanjem u neštou nešto štonešto što joššto još uvekjoš uvek neuvek ne postojimi to stvaramosve što nešto ne postojine postoji jepostoji je onoje ono štoono što nismošto nismo dovoljnonismo dovoljno želelistrastvenim verovanjem u neštoverovanjem u nešto štou nešto što jošnešto što još uvekšto još uvek nejoš uvek ne postojisve što ne postojišto ne postoji jene postoji je onopostoji je ono štoje ono što nismoono što nismo dovoljnošto nismo dovoljno želelistrastvenim verovanjem u nešto štoverovanjem u nešto što jošu nešto što još uveknešto što još uvek nešto još uvek ne postojisve što ne postoji ješto ne postoji je onone postoji je ono štopostoji je ono što nismoje ono što nismo dovoljnoono što nismo dovoljno želeli

Strasnim verovanjem u nešto što ne postoji, mi to stvaramo. Ne postoji samo ono što se nedovoljno želi.Istina je da mi volimo život – ne zato što smo navikli da živimo, nego zato što smo navikli da volimo. Uvek postoji nešto ludosti u ljubavi, ali i u ludilu uvek postoji nešto razuma.Ako postoji bilo što što bismo želeli da promenimo u našem detetu, prvo bismo trebali ispitati i videti da to nije nešto što trebamo promeniti u nama samima.Ono što je prošlo više ne postoji, ono što će biti još nije došlo. Pa šta onda postoji? Samo ona tačka u kojoj se sastaju prošlo i buduće. Eto, u toj tački je sav naš život.Zapamtite da uvek gledate prema zvezdama, a ne prema svojim stopalima. Pokušajte razumeti ono što vidite i uzroke postojanja svemira. Budite znatiželjni i koliko god se život činio teškim, uvek postoji nešto što možete učiniti i uspeti u tome. Važno je ne odustajati.Proučavamo ono što vidimo, a ne vidimo uvek ono što postoji.