Sto hiljada reči znam, al’ jedna mi fali da nju kako treba opišem.


sto-hiljada-rei-znam-al-jedna-mi-fali-da-nju-kako-treba-opiem
Đorđe balaševićstohiljadarečiznamal’jednamifalidanjukakotrebaopiemsto hiljadahiljada rečireči znamal’ jednajedna mimi falifali dada njunju kakokako trebatreba opišemsto hiljada rečihiljada reči znamal’ jedna mijedna mi falimi fali dafali da njuda nju kakonju kako trebakako treba opišemsto hiljada reči znamal’ jedna mi falijedna mi fali dami fali da njufali da nju kakoda nju kako trebanju kako treba opišemal’ jedna mi fali dajedna mi fali da njumi fali da nju kakofali da nju kako trebada nju kako treba opišem

Sto hiljada reči znam, al' jedna mi fali da nju kako treba opišem.I, proturaju priče, da sve curice liče, kad je čaša pri dnu. Možda jedna na drugu, al' nikad na nju.Ne znam sta mi bi odjednom, al’ nesto mi vise nisi interesantan .. :DDDGospod gleda da li mi od srca tražimo da nam On pomogne. Čujemo mnoge reči lepog primera života i kako treba uputiti bližnje da to rade. Ali, da li ćemo moći to da ostvarimo?Mozda ne znam matematiku al zato znam posteno da se oduzmem xDZnaš prijatelju, ja sam nju voleo. Ono mislim, baš voleo. Istinski, ludo i bez razmišljanja. Bila mi je jedina. Moja tajna, ona najveća. Sa mnogima sam bio, al' sam nju nosio u srcu. Najviše mi je trebala, a eto. Baš njoj sam najviše boli nanosio. Nisam mogao da prihvatim činjenicu da volim, pa sam je terao od sebe. Stalno joj se vraćao, a ustvari bežao od nje. U jednom trenutku pokazao bih joj da mi je stalo, a u sledećem dokazao da sam đubre.