Stid je veliki licemer, najteže izgovori ono na šta najviše misli. - Činija Citata

Stid je veliki licemer, najteže izgovori ono na šta najviše misli.


stid-veliki-licemer-najtee-izgovori-ono-na-najvie-misli
anatol fransstidvelikilicemernajtežeizgovoriononatanajviemislistid jeje velikiveliki licemernajteže izgovoriizgovori onoono nana štašta najvišenajviše mislistid je velikije veliki licemernajteže izgovori onoizgovori ono naono na štana šta najvišešta najviše mislistid je veliki licemernajteže izgovori ono naizgovori ono na štaono na šta najvišena šta najviše mislinajteže izgovori ono na štaizgovori ono na šta najvišeono na šta najviše misli

Neko vam jutros govori, ali ga vi ne slušate, ne zanima vas šta on misli.Hteli biste da znate šta misli onaj koji je daleko i koji ćuti.Vaspitač nikad ne kaže ono što stvarno misli, već ono što misli da je dobro da čuju oni koje vaspitava.Slobodan čovek misli šta hoće, a jede šta ima.Ko bi znao šta je u mislima žensku stvorenju, to je zatvorena i nepristupna pećina, godinama s njom hljeb i postelju dijeliš pa ne znaš ko je ni kakva je, obilaziš oko njenog tijela, držiš ga u rukama, a u njoj ne znaš šta je, ne vidiš šta misli. Pa čovjeku dođe žao, učini mu se da je sam na svijetu.Ljudi najteže vide ono što je nevidljivo. Za takve stvari je potrebna ogromna mudrost očiju.Čoveka je lako naterati da govori ono što ne misli, ali niko ga ne može naterati da misli ono što govori.