STa kaze JELENA KARLEUSa kada vidi misa ??? Ona kaze ide maca oko TEBE :DD


sta-kaze-jelena-karleusa-kada-vidi-misa-ona-kaze-ide-maca-oko-tebe-dd
stakazejelenakarleusakadavidimisaonaidemacaokotebeddsta kazekaze jelenajelena karleusakarleusa kadakada vidividi misamisaonaona kazekaze ideide macamaca okooko tebesta kaze jelenakaze jelena karleusajelena karleusa kadakarleusa kada vidikada vidi misavidi misaona kazeona kaze idekaze ide macaide maca okomaca oko tebesta kaze jelena karleusakaze jelena karleusa kadajelena karleusa kada vidikarleusa kada vidi misakada vidi misaona kaze ideona kaze ide macakaze ide maca okoide maca oko tebesta kaze jelena karleusa kadakaze jelena karleusa kada vidijelena karleusa kada vidi misakarleusa kada vidi misaona kaze ide macaona kaze ide maca okokaze ide maca oko tebe

Zoustvjo padur auto Yugo45 u auto cvjk padur kaze izadte napolje on mu kaze ja bi al nemgu on mu kaze bolje da sami izadjete nego slom on nemu kako kad nmam nogupricaju 2 pedera    I vidu jednog  malog  coveka  patuljak  I jedan kaze ja Mrzim patuljke a drugi  kaze a ja volim ova pita  pa kako to  kad ova odg sve sto je ...Sve sto ima da se kaze stalo je u manje od pet minuta..tek kada prozivis pesmu,shvatis njenu pravu vrednost i genijalnost..zivot je bas bezveze..i vreme..i ljudi..Ovca ovci kaze be,a ja tebi volim teOnaj osecaj kad ti neko kaze da si smrsala xDOnaj osecaj kad ti drugarica kaze: gleda te ^^