Sretnu se Eto i Totti…Kad govori Etoo Totti si ti? a na to Totti Jok Eto ti si hahahah


sretnu-se-eto-i-tottikad-govori-etoo-totti-ti-a-na-to-totti-jok-eto-ti-hahahah
sretnuseetototti…kadgovorietootottitinatojoktihahahahsretnu sese etoeto ii totti…kadtotti…kad govorigovori etooetoo tottitotti sisi titotti jokjok etoeto titi sisi hahahahsretnu se etose eto ieto i totti…kadi totti…kad govoritotti…kad govori etoogovori etoo tottietoo totti sitotti si tina to tottitotti jok etojok eto tieto ti siti si hahahahsretnu se eto ise eto i totti…kadeto i totti…kad govorii totti…kad govori etoototti…kad govori etoo tottigovori etoo totti sietoo totti si tia na to tottina to totti joktotti jok eto tijok eto ti sieto ti si hahahahsretnu se eto i totti…kadse eto i totti…kad govorieto i totti…kad govori etooi totti…kad govori etoo tottitotti…kad govori etoo totti sigovori etoo totti si tia na to totti jokna to totti jok etototti jok eto ti sijok eto ti si hahahah

U određenom trenutku našeg postojanja gubimo kontrolu nad sopstvenim životom i prepuštamo se sudbini. Eto, to je ta najveća laž na svijetu.Doktore, za moju kilažu koliko moram biti visoka?! – Negde oko 4 metra. – Eto, moj problem je što sam niska, a svi zapeli debela, pa debela…  ...Mi se ne plašimo nepoznatog. Ne možemo se bojati nečega što ne poznajemo. Mi se u suštini bojimo da ne izgubimo ono što nam je poznato. Eto čega se bojimo.Eto, i ja sam počela ponovo da uživam u suncu, planinama, pa čak i u problemima, a počela sam i da uviđam da za besmisao mog života nije kriv niko drugi osim mene.Ono što je prošlo više ne postoji, ono što će biti još nije došlo. Pa šta onda postoji? Samo ona tačka u kojoj se sastaju prošlo i buduće. Eto, u toj tački je sav naš život.Zar može čovjek tako potpuno uspavati svoju savjest? Zar može prekinuti misao , kao konac, i zabraniti sebi razmičljanje o posljedicama, ne želeći da zna za njih? Eto, izgleda da može..Nagon nas brani potpunim zaboravom, da bi nas spasao od mučenja zbog odgovornosti...