Sreća nesretnika (sastoji se) u tome što je on nedužan.


srea-nesretnika-sastoji-se-u-tome-to-on-neduan
latinske poslovicesrećanesretnikasastojisetometoonnedužansreća nesretnikanesretnika (sastoji(sastoji se)se) uu tometome štošto jeje onon nedužansreća nesretnika (sastojinesretnika (sastoji se)(sastoji se) use) u tomeu tome štotome što ješto je onje on nedužansreća nesretnika (sastoji se)nesretnika (sastoji se) u(sastoji se) u tomese) u tome štou tome što jetome što je onšto je on nedužansreća nesretnika (sastoji se) unesretnika (sastoji se) u tome(sastoji se) u tome štose) u tome što jeu tome što je ontome što je on nedužan

Tragajući za srećom, polovina čovečanstva sledi pogrešan trag. Oni misle da se sreća sastoji u imanju i sticanju i u tome da vas drugi služe. Sreća je zapravo u davanju i služenju drugima.Prava vrednost čoveka sastoji se u tome, u kojoj meri je i u kom smislu mogao da se oslobodi svoga ja.Sva mudrost se sastoji u tome da se sasluša glas vlastite duše.Naša se ljubav sastoji u tome da svoju ženu ne damo drugome.Postoji samo jedna sreća u životu, a ona se sastoji  u tome da čovek bude voljen.Možda se sreća sastoji u tome da na vreme prestanemo sa trkom za srećom? Da stignemo do života pre no što nam lekari zabrane pušenje, alkohol, hranu, kupanje, sunčanje i ljubav?