Sreća je kao sunce. Kad je najlepše, zađe.


srea-kao-sunce-kad-najlepe-zae
ivan cankarsrećakaosuncekadnajlepezađesreća jeje kaokao suncekad jeje najlepšesreća je kaoje kao suncekad je najlepšesreća je kao sunce

Neki ljudi su kao oblak…Kad se sklone,sunce pocne da sija…Kad sunce sija i na groblju je veselo.Trebas mi, trebas mi, ni sunce zemlji kao ti meni..:*;)Veseo čovjek je kao sunce; kud god ide osvjetljava.Ako se jednom probudim i ne vidim sunce, ili sam mrtav ili sunce…Sreća je kao zdravlje – ako ga ne primjećuješ, znači da ga imaš.