Sreća je kao sunce. Kad je najlepše, zađe. - Činija Citata

Sreća je kao sunce. Kad je najlepše, zađe.


srea-kao-sunce-kad-najlepe-zae
ivan cankarsrećakaosuncekadnajlepezađesreća jeje kaokao suncekad jeje najlepšesreća je kaoje kao suncekad je najlepšesreća je kao sunce

Neki ljudi su kao oblak…Kad se sklone,sunce pocne da sija…Kad sunce sija i na groblju je veselo.Veseo čovjek je kao sunce; kud god ide osvjetljava.Sreća je kao groznica; koga hoće, toga spopadne.Sreća je kao ptica u kavezu: kad je jednom pustiš, više je nećeš uhvatiti.Ako se jednom probudim i ne vidim sunce, ili sam mrtav ili sunce…