Sreća je cilj u životu.


srea-cilj-u-ivotu
dalaj lamasrećaciljživotusreća jeje ciljcilj uu životusreća je ciljje cilj ucilj u životusreća je cilj uje cilj u životusreća je cilj u životu

Sreća nije cilj, već sporedni proizvod.Sreća je smisao i svrha života, ceo cilj i kraj ljudskog postojanja.Sreća je cilj života. Vrlina je temelj sreće. Korisnost je test vrline. Ako pametan čovek hoće da bude srećan, kako kažu mudraci, on mora imati i vrlina; jer bez vrlina ne može biti sreće.Za svoj cilj ja sam spreman da umrem, ali ni za kakav cilj, moj prijatelju, nisam spreman da ubijem.Nakon dugog razmišljanja došao sam do uverenja da će čovek koji ima dubok cilj taj cilj i ostvariti, te da se ništa ne može suprotstaviti volji koja je spremna za njegovo ostvarenje položiti čak i život.Najveća opasnost za nas nije u tome da previsoko postavimo svoj cilj, pa da podbacimo, nego u tome da prenisko postavimo svoj cilj, te da ga ostvarimo.